Shop - Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over uw ontvangen bestelling?
Gelieve deze – uiterlijk 14 dagen na ontvangst – kenbaar te maken bij voorkeur via e-mail.
U kunt uw e-mail richten aan: info@tourdebouw.nl
Wij proberen deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Klachtenregeling:

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tour de Bouw Shop, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
  2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tour de Bouw Shop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een (onderbouwde) indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  4. We raden aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door ons een e-mail te sturen naar info@tourdebouw.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
  5. Een klacht schort de verplichtingen van Tour de Bouw Shop niet op, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
  6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Tour de Bouw Shop, zal Tour de Bouw Shop naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Lunchlocatie Tour de Bouw

Bij de lunchlocaties is er op donderdag 27 juni de mogelijkheid om op de bouwlocatie een broodje te eten. Graag van te voren even aanmelden.

Succesvol verzonden. Bedankt voor je aanmelding!

Vervolgstap - we zijn er bijna...

Start nu de actie!

Help met jullie actie(pagina) mee om donaties binnen te fietsen voor Prinses Máxima Centrum in de strijd tegen kinderkanker.
Zet ‘m op! -Klik op de knop Start Actie(pagina)