Tijdens Tour de Bouw fietsen wij onder het motto van 'Samen Sterk in de Regio!'
voor het goede doel van Stichting Juul & Prinses Máxima Centrum in hun strijd tegen kinderkanker
en brengen daarnaast de regionale bouw in al haar diversiteit positief in beeld.

Goede doel

Het goede doel welke Tour de Bouw in ieder geval tot en met 2022 heeft omarmt is Stichting Juul - Prinses Máxima Centrum.

Sinds het startjaar 2017 van Tour de Bouw is dit het goede doel waar alle betrokken zich sportief voor inzetten.

Website Stichting Juul

Website Prinses Máxima Centrum

 


 

Stichting Juul

Bron: stichtingjuul.nl

Ons doel

Stichting Juul heeft als doel om zoveel mogelijk geld op te halen om het Prinses Maxima Centrum in Utrecht te ondersteunen ten behoeve van het onderzoek en de behandelingen van en naar kinderkanker.

Realisatie

Wij doen dit door middel van het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengsten voor 100% ten goede komen aan het Prinses Maxima Centrum. Dit betekent dus dat elke euro door u gedoneerd volledig terecht komt bij het goede doel. Daarnaast zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven om (terugkerende) activiteiten te kunnen organiseren. Een trots voorbeeld hiervan is de samenwerking met FC Rijnvogels.

Nevendoel

Tevens willen wij als de financiële middelen het toelaten, kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk en aan kanker lijden een plezierige dag bezorgen. Wij stemmen de activiteiten in overleg met de betreffende families af. Voorbeelden hiervan zijn bezoekjes aan bijvoorbeeld de brandweerkazerne, het bezoeken van een voetbalwedstrijd in de Eredivisie of een uitje naar een pretpark. Doel is om het ernstig zieke kind en het gezin even weg te trekken uit de 'wereld van ziek zijn'.

Help ons!

Juliëtte gebruikte vaak de woorden "No Way". Waarop wij zeggen en hopelijk u ook: "Kinderkanker? No Way!" Steun ons in de strijd tegen kinderkanker en wordt sponsor, vriend of supporter van Stichting Juul!

Bron: stichtingjuul.nl


 

Prinses Máxima Centrum

Bron: prinsesmaximacentrum.nl

Ons verhaal

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op de vier kinderen met kanker aan deze ziekte. Daarom namen ouders en zorgprofessionals meer dan tien jaar geleden het initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum. Dat initiatief is uitgemond in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Een uniek centrum waar alle hoog complexe zorg en research voor kinderen met kanker bij elkaar komt.

In het Prinses Máxima Centrum is alle hoog complexe zorg en research van de kinderoncologie geconcentreerd. Met als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Nauwe samenwerking tussen zorg en research zal leiden tot meer genezing van kinderen met kanker. Met minder nadelige effecten op latere leeftijd. Het Prinses Máxima Centrum begon als eigen organisatie met het verlenen van zorg aan kinderen met bepaalde vormen van kanker in het najaar van 2014. Dat gebeurde vanaf eigen afdelingen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. In 2016 startten we met research onder de vlag van het Prinses Máxima Centrum. In 2016 begon ook de bouw van ons centrum tegenover het WKZ in Utrecht. Op 18 mei 2018 werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen door de eerste patiënten.

Onze missie

Het ambitieniveau van het Prinses Máxima Centrum is hoog. We willen zo snel mogelijk zo veel mogelijk kinderen en adolescenten met kanker genezen met behoud van kwaliteit van leven, zodat zij zo goed mogelijk hun plaats in de maatschappij kunnen vinden. Deze ambities hebben we vertaald in de volgende missie: het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie wil ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Wie in het Prinses Máxima Centrum rondloopt, ervaart het: hier is een grote bezieling voelbaar, een passie om het beste van het beste te doen, top te presteren, voor kinderen met kanker en de mensen om hen heen. Alle medewerkers – van specialisten tot verpleegkundigen, en van de kok tot de vrijwilliger – willen excelleren en vanuit hun hart heel dicht bij de kinderen staan om ze te helpen. Het is dan ook niet voor niets dat onze kernwaarden luiden:

Grensverleggend

Gepassioneerd

Onze kernwaarden vormen de kortst mogelijke samenvatting van waar het Prinses Máxima Centrum voor staat: we gaan verder dan anderen ooit gegaan zijn, en we doen dat met hart en ziel.

Onze visie

Om die missie te realiseren is allereerst concentratie van alle hoog complexe zorg en alle research noodzakelijk. Met de komst van het Prinses Máxima Centrum is die bundeling gerealiseerd. Maar nog belangrijker is de integratie van zorg én research. Want alleen door samen intensief op te trekken in het onderzoek, samen aan het bed van de patiënt te staan, komen we tot nieuwe inzichten, verbeterde behandelingen en nieuwe behandelingen. Dat is het unieke en de kracht van het Prinses Máxima Centrum; die integratie van zorg en research. En dat betekent dat alle patiënten (na toestemming uiteraard) meedoen aan onderzoek én dat alle uitkomsten van dat onderzoek ook snel weer beschikbaar zijn voor alle patiënten. Dat is essentieel om meer kinderen te gaan genezen met minder bijwerkingen en late effecten.

Uniek is ook de wijze waarop we het kind en gezin in alles centraal stellen en ondersteunen. Ook tijdens de ziekte willen we het ‘gewone’ leven van het kind en gezin en de ontwikkeling van het kind nog zoveel als mogelijk door laten gaan. We willen gezinnen zo veel mogelijk betrekken bij de inrichting van de zorg en hun de regie in de zorg geven. We bieden in het gebouw allerlei voorzieningen speciaal voor kinderen en ouders. Neem de ouder-kind kamers zodat ouders altijd bij hun kind kunnen zijn. En de huiskamers waar ouders ook zelf een maaltijd kunnen bereiden. Een bouwspeelplaats, een muziekruimte. Dit alles valt onder de term ontwikkelingsgerichte zorg.

Medische, verpleegkundige en paramedische professionals werken voortdurend op proactieve wijze samen om de ontwikkeling van kinderen binnen het gezin zo goed mogelijk te stimuleren. Ook de ondersteunende medewerkers en de onderzoekers zijn zich daarvan steeds goed bewust in hun werk. Facilitaire diensten (denk aan voeding) zijn ook helemaal afgestemd op de wensen en behoeften van kinderen en gezin. Ouders en kinderen hebben bij de ontwikkeling van diensten en voorzieningen ook actief meegedacht en aangegeven wat zij wensen.

Bron: prinsesmaximacentrum.nl


 

Convenant getekend door Stichting Juul & Bouw-Klik

100 dagen voor de start van Tour de Bouw 2019, na de twee succesvolle eerdere edities, tekenen Stichting Juul & Bouw-Klik een convenant van samenwerking om de komende 3 jaar met TourdeBouw te fietsen Voor Stichting Juul tegen kinderkanker.

Deze vrijwilligersorganisatie zet zich belangeloos in en 100% van haar opbrengsten doneren ze jaarlijks ten behoeve van het onderzoek en de behandelingen van en naar kinderkanker door het Prinses Maxima Centrum, het centrum voor kinderoncologie. Kinderkanker No Way!

Bouw-Klik zal ook dit jaar de organisatie op zich nemen en een mooie tour bouwen via 10 prachtlocaties. De regionale bouw kan zich geen mooier platform wensen, dan deze sportieve tocht door de westelijke randstad.

convenant-bouwklik-stichtingjuul-2019-800.jpg