Locatie(s) voor Tour de Bouw 2024 aanmelden

Vul dit formulier in met de bouw- / projectlocaties die u voor Tour de Bouw 2024 wilt voorstellen.
Tour de Bouw zal uw hoofd-bouwlocatie uitlichten.
De maximaal 3 extra bouwlocaties zullen op de TDB Locatielijst en de TDB Kaart worden opgenomen.
Per project wordt een donatie-doelbedrag van minimaal €250,- verzocht welke op jullie actiepagina wordt genoteerd.